• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  2
  บ้านนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  3
  บ้านไทยพัฒนา ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  4
  บ้านโนนสวาง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  5
  บ้านหนองแต้ ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  6
  บ้านหม้อทอง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  7
  บ้านหนองเงินฮ้อย ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  8
  บ้านเตย ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  9
  บ้านดอนกลาง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  1
  บ้านนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  2
  บ้านหนองบัวแดง ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  3
  บ้านโนนบาก ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  4
  บ้านห่องคำ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  5
  บ้านโนนจิก ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  ุ6
  บ้านฮ่องเตย ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  7
  บ้านโชคชัย ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  8
  บ้านนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  10
  บ้านหนองไฮ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสนธยา พลภักดี

 • นางสาวพัชราภรณ์ สายทากุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,864
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนากระแซงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ละมัย ชื่นตา โทรศัพท์: 0878697489 อีเมล์: saguramai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]