โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  16
  บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  2
  บ้านนาทม ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  3
  บ้านหนองแซง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  15
  บ้านหนองแซง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  4
  บ้านเกี้ยงเก่า ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  5
  บ้านม่วง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  7
  บ้านแดง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  13
  บ้านแดง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  17
  บ้านแดง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  8
  บ้านสร้างแต้ ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  9
  บ้านโคกศรี ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  10
  บ้านหนองหว้า ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  11
  บ้านคำเลา ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  12
  บ้านคำไหล ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  14
  บ้านนาประเสริฐ ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางมัสริน จงกลรัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพัทธนันท์ ทานะเวช

 • นางสาวสุภัทธา แสงจันดาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,439
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: - อีเมล์: admin@phonngamschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทิพย์กมล ตามบุญ โทรศัพท์: 045789988 อีเมล์: admin@phonngamschool.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]