• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  กู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
  2
  กู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
  3
  สมบูรณ์พัฒนา ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
  4
  หนองกบ ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
  5
  งิ้ว ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
  8
  หนองกบ ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
  9
  โคกโก่ย ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
  10
  หนองเสียว ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
  12
  ชัยมงคล ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
  1
  หนองแวง ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
  2
  เหล่าไฮ ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
  4
  เหล่าหุง ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
  5
  กุดเป่ง ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
  6
  ซาตะยานนต์ ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทรงธรรม ทองประทุม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรอนงค์ ศรีเสมอ

 • นายเกียรติศักดิ์ คำทวีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,156
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 0-4571-4327 อีเมล์: sangkla.8@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ มาลัย โทรศัพท์: 0917377919 อีเมล์: kannikamalai01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]