โรงเรียนชีลองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านชีลอง ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  2
  บ้านกุดเหม่ง ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  4
  บ้านโนนหว้านไพล ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  3
  บ้านหนองสระ ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  5
  บ้านหนองบัวขาว ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  7
  บ้านโป่งเกตุ ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  8
  บ้านหนองปลาโด ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  9
  บ้านท่าขามแป ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  10
  บ้านหนองคล้า ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  11
  บ้านใหม่พัฒนา ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  12
  บ้านหนองหว้า ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  13
  บ้านโนนดู่ ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  14
  บ้านหัวหนอง ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  15
  บ้านหนองบัวขาว ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  16
  บ้านชีลอง ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  17
  บ้านโสกน้ำขาว ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสายฝน ทวีแก้ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอิทธิพล ท่วมไธสง

 • นางอุทัยสิริ ศรีสวัสดิ์

 • E- Service
 • เข้าสู่ระบบ AMSS++

 • Socialnetwork
 • Facebook คืออะไร - โปรแกรม Facebook128

 • ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ – สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,627
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชีลองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: - อีเมล์: cheelongwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปัณณพรณัฏฐ์ พรมเมตตา โทรศัพท์: 0862578379 อีเมล์: vi.cheelong@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]