• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  2
  บ้านสว่าง ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  3
  บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  4
  บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  7
  บ้านสวนโคก ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  8
  บ้านน้อยดอกหญ้า ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  9
  บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  6
  บ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
  1
  บ้านโพนทอง ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพรชัย จันทศิลป์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเชิดศักดิ์ วงศ์พิจิตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอัฉราภรณ์ จันทศิลป์

 • นางสาววรนิษฐา ตรีนาทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,368
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-550120 อีเมล์: amnat0175@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร เอื้อเฟื้อ โทรศัพท์: 0981400046 อีเมล์: krupa2519@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]