โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  2
  บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  3
  บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  4
  บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  5
  บ้านโคกนคร ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  6
  บ้านนาดี ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  7
  บ้านถ่อนใหญ่ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  8
  บ้านถ่อนใหญ่ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  9
  บ้านดอนก่อตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  10
  บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  11
  บ้านโคกก่อง ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  12
  บ้านโนนสูง ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  15
  บ้านดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
  9
  บ้านดอนชี ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
  1
  บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
  3
  บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
  8
  บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
  5
  บ้านดอนชาด ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
  5
  บ้านโนนทุ่ง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
  4
  บ้านหนองยางตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
  7
  บ้านหนองมะยอด ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
  7
  บ้านดอนชาด ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา บัณฑิต
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรณกรณ จันทร์สด
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเกรียงไกร โพธารินทร์

 • นางมาลัยทิพย์ มีชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,476
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: อีเมล์: pws@pkwts.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สนธยา อุ่นเวียง โทรศัพท์: 0810728077 อีเมล์: son1son2son3@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]