• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านโนนสูงเปลือย ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  2
  บ้านเมืองใหม่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  3
  บ้านหนองทุ่งมน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  4
  บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  5
  บ้านชมพูทอง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  6
  บ้านโนนสง่า ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  7
  บ้านม่วงแก้ว ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  8
  บ้านศรีเมืองใหม่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  9
  บ้านมอใต้ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  10
  บ้านโนนสว่าง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  11
  บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  12
  บ้านห้วยไผ่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  13
  บ้านสันติสุข ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  14
  บ้านศรีเจริญ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  15
  บ้านดอนหัน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  1
  บ้านศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  2
  บ้านห้วยฮวก ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  3
  บ้านห้วยหว้า ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  4
  บ้านนาแพง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  5
  บ้านหนองแตง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  6
  บ้านโคกสูง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  7
  บ้านหนองบัวน้อย ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  8
  บ้านจอมทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  9
  บ้านลาดกรุงศรี ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  10
  บ้านศรีวิชัย ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  11
  บ้านนาฝาย ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  12
  บ้านศรีฌพธิ์ทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  13
  บ้านศรีนคร ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  14
  บ้านนาคำเหนือ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  15
  บ้านโคกสวรรค์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  16
  บ้านห้วยหว้าทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  1
  บ้านใหม่ทรายทอง ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  2
  บ้านเหล่านาดี ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  3
  บ้านน้ำลัด ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  4
  บ้านหนองขาน ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  5
  บ้านดอนข่า ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  6
  บ้านหนองอุ ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  7
  บ้านทรายมูล ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  8
  บ้านกุดหัวแฮ ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  9
  บ้านท่างาม ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  10
  บ้านกุดแข้ ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  1
  บ้านศรีประเสริฐ ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  2
  บ้านโปร่งแจ้ง ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  3
  บ้านห้วยกวางทอง ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  4
  บ้านสวนสวรรค์ ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  5
  บ้านนาดี ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  6
  บ้านโนนข่า ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  7
  บ้านหันนางาม ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  8
  บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชัยยนต์ ไกรยวงศ์

 • นายจิตรกร แดงนา

 • SNS SRW
 • >> FANPAGE SRWสถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,330
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042354079 อีเมล์: school@srw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ประภัสสร วงวิระขันธ์ โทรศัพท์: 0902427731 อีเมล์: wongwirakhun@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]