โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
  • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านบุญทัน ตำบลบุญทัน อำเเภอสุวรรณคุหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  2
  บ้านบุญทัน ตำบลบุญทัน อำเเภอสุวรรณคุหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  3
  บ้านบุญทัน ตำบลบุญทัน อำเเภอสุวรรณคุหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  4
  บ้านสะแก้ว ตำบลบุญทัน อำเเภอสุวรรณคุหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  5
  บ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน อำเเภอสุวรรณคุหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  5
  บ้านต่างแคน ตำบลบ้านโคก อำเเภอสุวรรณคุหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  6
  บ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน อำเเภอสุวรรณคุหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  7
  บ้านโคกนกสาริกา ตำบลบุญทัน อำเเภอสุวรรณคุหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  8
  บ้านโคกนกสาริกา ตำบลบุญทัน อำเเภอสุวรรณคุหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  9
  บ้านแสงอรุณ ตำบลบุญทัน อำเเภอสุวรรณคุหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  6
  บ้านต่างแคน ตำบลบ้านโคก อำเเภอสุวรรณคุหา จังหวัดหนองบัวลำภู

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเฉลิมพล ชนะพาล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสิทธิพงษ์ คำภาผุย

 • ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตติกร จันทนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,165
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042005622 อีเมล์: phusarngyai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนันทา ศิรภูริสกุล โทรศัพท์: 0956404890 อีเมล์: proton_aoijung@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]