โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านนากลาง หมู่ 1 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  7
  บ้านนากลาง หมู่ 7 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  2
  บ้านโคกนาเหล่า หมู่ 2 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  3
  โคกกะทอ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  4
  ใหม่สามพลัง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  5
  บ้านโคกนาเหล่า หมู่ 5 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  6
  นาสมนึก ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังวหัดหนองบัวลำภู
  8
  นาสมหวัง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  9
  บ้านนาวัง หมู่ 9 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  10
  หนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  11
  บังพระจันทร์ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  12
  ใหม่บูรพา ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  13
  นากลาง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  1
  โนนภูทอง ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  2
  วังสำราญ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  3
  ผาอินทร์แปลง ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  4
  สวนสวรรค์ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  5
  ไทยนิยม ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  6
  โคกสง่า ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  7
  นาสุรินทร์ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  8
  นาเจริญ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  9
  ไทยสามัคคี ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  10
  แสงทองพัฒนา ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  11
  วังไผ่ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  12
  วังสำราญใต้ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  1
  หนองสิม ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  2
  นาแก ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  3
  หนองค้อ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  4
  ค้อใหม่ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  5
  นาส้มโฮง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  6
  คอนมะค่า ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  7
  นาแก ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  8
  นาซำจวง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  10
  นาดินดำ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  9
  ผาเวียง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  1
  วังปลาป้อม ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  2
  โคกเจริญ ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  3
  วังปลาป้อม ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  4
  โคกสะอาด ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  5
  โคกหนองบัว ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  6
  หนองหัวช้าง ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  7
  กุดดู่ ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  8
  โคกสว่าง ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  3
  วังม่วง ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  1
  นาชุมแชง ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  2
  ผาเจาะ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  4
  วังโปร่ง ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  5
  ภูเขาวงศ์ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  6
  เทพคีรี ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  7
  วังสามหาบ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำเนียร มัตกิต
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกรณ์ญาฏิกิต วิบูลย์กุล

 • นางสาวชุติมณฑน์ สุทธิปัญโญ

 • Social Network
 •   เพจโรงเรียนนาวังศึกษาวิช

  facebookสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,450
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042 - 004090-2 อีเมล์: nawangsuksawich@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประภาภรณ์ อินทปัดถา โทรศัพท์: 0903501508 อีเมล์: pukpuy.2535@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]