โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  4
  บ้านภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
  6
  บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
  5
  บ้านทรายทอง ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
  5
  บ้านบุ่งมะไฟ ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
  2
  บ้านโนนพัฒนา ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
  8
  บ้านใหม่สุขสันต์ ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
  10
  บ้านธารทอง ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพนมไพร ปราบแกะ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชานนท์ นามน้อย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศุภชัย สวนดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวิราวรรณ พานสมัน

 • นางสมศรี อภัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,877
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043291212 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุชา เพียชามาตย์ โทรศัพท์: 0812639159 อีเมล์: anuccmander@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]