โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  3
  ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  13
  ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปิยณัฐ กุสุมาลย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอังควร โภคานิตย์

 • นางฐาปณีย์ เขาทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,252
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0433466442 อีเมล์: donplub@kkw2.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พนมจิตร ประทุมมา โทรศัพท์: 0943105512 อีเมล์: panomjit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]