• Social Network
 •  

 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย.เลย
  2
  บ้านเพีย ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  3
  บ้านนาน้ำมัน ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  4
  บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  5
  บ้านหนองดอกบัว ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  ุ6
  บ้านสะอาด ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  7
  บ้านวังแคน ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  8
  บ้านซำพุ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  9
  บ้านนาสำราญ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  10
  บ้านศรีชมชื่น ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
  11
  บ้านลายเหนือ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุจิตรา ไชโยแสง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพัณณ์ชิตา บุตรคำชิต

 • นางพัชรี มีบุญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,362
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042870636 อีเมล์: nspcom19@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายลิขิต ลมชาลี โทรศัพท์: 0821181907 อีเมล์: likhit_51@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]