• Social Network
 •  
    

 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  15
  บ้านศาลาน้อย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  1
  บ้านด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย
  2
  บ้านเหนือ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  3
  บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  4
  บ้านนาหว้า ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  5
  บ้านก้างปลา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  6
  บ้านน้ำพุ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  7
  บ้านหนามแท่ง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  8
  บ้านหนองฟ้าแลบ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  9
  บ้านนาเวียง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  10
  บ้านนาสีเทียน ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  11
  บ้านนาทุ่ม ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  12
  บ้านเทิงนา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  13
  บ้านห้วยอ้อย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  14
  บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  1
  บ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  2
  บ้านนาหอ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  3
  บ้านหนองผือ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  4
  บ้านนาน้ำท่วม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  6
  บ้านนาฮี ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  5
  บ้านเก่า ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  7
  บ้านนาเบี้ย ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  8
  บ้านโพนหนอง ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  9
  บ้านหัวนาแหลม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  1
  บ้านตาดเสี้ยว ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  2
  บ้านวังบอน ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  3
  บ้านผักเน่า ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  4
  บ้านหินแลบ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  5
  บ้านป่าม่วง ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  6
  บ้านห้วยลาด ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  7
  บ้านถ้ำพระ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  8
  บ้านวังเป่ง ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  9
  บ้านทับกี่ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  10
  บ้านป่าสะแข ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  11
  บ้านแก่วตาว ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  12
  บ้านห้วยไผ่ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  13
  บ้านนา ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  1
  บ้านโป่ง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  2
  บ้านด่านดุู่ ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  3
  บ้านน้ำพุง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  4
  บ้านกกจำปา ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  5
  บ้านทุ่งเทิง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  6
  บ้านวังกุ่ม ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  7
  บ้านทุ่งน้ำใส ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  8
  บ้านปางคอม ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  9
  บ้านโป่งชี ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  10
  บ้านกกกระบาก ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  1
  บ้านน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  2
  บ้านน้ำเย็น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  3
  บ้านนาหว้าน้อย ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  4
  บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  5
  บ้านห้วยมุ่น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  6
  บ้านตูบค้อ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  7
  บ้านกกจาน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  8
  บ้านห้วยมุ่น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  9
  บ้านแก่งครก ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  10
  บ้านหัวนา ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกิตติพงศ์ เจริญทวีธนกิจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนุชจรีภรณ์ จันทศร

 • นางสาวญาณิศา เสนานุชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,539
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042891313 อีเมล์: ssrwloei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เด่นนภา ยอยบุปผา โทรศัพท์: 0996365709 อีเมล์: krukely@sesao19.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]