• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  2
  บ้านแก่งม่วง ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย
  3
  บ้านนาน้อย ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย
  4
  บ้านโนนสว่าง ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย
  1
  บ้านบง ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย
  5
  บ้านท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย
  6
  บ้านท่อน ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย
  7
  บ้านสำราญ ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย
  1
  บ้านสานตม ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
  2
  บ้านหนองแซง ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
  3
  บ้านห้วยลาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
  4
  บ้านถ้ำมูล ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
  5
  บ้านแสนสุข ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
  6
  บ้านโนนสะอาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
  7
  บ้านโนนสมบูรณ์ ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
  8
  บ้านม่วงไข่ ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
  9
  บ้านโคนผง ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
  1
  บ้านห้วยผักเน่า ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย
  2
  บ้านไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย
  3
  บ้านโคกหางวัง ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย
  4
  บ้านลาดค่าง ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย
  5
  บ้านห้วยติ้ว ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย
  6
  บ้านแก่งเกลี้ยง ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย
  1
  บ้านแก่ง ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
  2
  บ้านร่องจิก ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
  3
  บ้านนาคูณ ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
  4
  บ้านขามป้อม ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
  5
  บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
  6
  บ้านแก่งแล่น ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
  7
  บ้านท่ามะนาว ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
  8
  บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
  9
  บ้านนาขามป้อม ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
  10
  บ้านโนนแสงแก้ว ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
  1
  บ้านปลาบ่า ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
  2
  บ้านสองคอน ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
  3
  บ้านกลาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
  4
  บ้านโป่งกวาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
  5
  บ้านตาดสาน ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
  6
  บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
  7
  บ้านน้ำทบ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
  1
  บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
  2
  บ้านหนองเสือคราง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
  3
  บ้านแก่งไฮ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
  4
  บ้านหนองบง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
  5
  บ้านบวมหก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
  6
  บ้านป่าจันตม ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
  7
  บ้านภูเรือ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
  8
  บ้านสันติสุข ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพยุง โพธิ์ชัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายมานะศักดิ์ บุญเฮ้า

 • นางประเทือง มิคะมาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,428
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042899432 อีเมล์: Phuruawittaya.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สันธิเวชช์ มงคลชัย โทรศัพท์: 0614511639 อีเมล์: Santhiwet@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]