โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
 


 • การปฎิบัติหน้าที่
 • > คำสั่งการปฏิบัติงาน

  > หลักสูตรต้านทุจริต

 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ.ศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
  2
  บ.นาแปน ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
  3
  บ.อีเลิศ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
  4
  บ.วังยาง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
  5
  บ.พองหนีบ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
  6
  บ.นาโก ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
  7
  บ.นาน้อย ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
  8
  บ.ห้วยเดื่อ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
  9
  บ.นาแปนใต้ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
  10
  บ.หนองอีเลิง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
  11
  บ.ทานตะวัน ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
  12
  บ.น้ำพอง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
  13
  บ.อีเลิศใต้ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
  1
  บ.ผานกเค้่า ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
  2
  บ.วังไผ่ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
  3
  บ.ศรีศักดา ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
  4
  บ.ผาสามยอด ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
  5
  บ.ช่องฝาง ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
  6
  บ.ศรีรักษา ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
  7
  บ.ห้วยส้มใต้ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
  8
  บ.วังลาน ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
  9
  บ.ห้วยหมาก ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
  10
  บ.ซำไฮ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
  11
  บ.ห้วยก่อข้าว ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
  12
  บ.พลทอง ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
  1
  บ.ทุ่งใหญ่ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
  2
  บ.ห้วยคะมะ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
  4
  บ.นายางเหนือ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
  5
  บ.นายางใต้ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
  6
  บ.สงป่าเปือย ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
  8
  บ.ภูกระดึง ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
  9
  บ.หนองโสน ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
  10
  บ.ท่ายาง ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
  12
  บ.หนองขอน ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
  13
  บ.นายาง ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย
  1
  บ.ห้วยส้มเหนือ ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
  2
  บ.น้อยมีชัย ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
  3
  บ.น้อยสะพานยาว ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
  4
  บ.ห้วยไผ่ ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
  5
  บ.ซำบ่าง ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
  6
  บ.หนองตูม ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
  7
  บ.ผาฆ้อง ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
  8
  บ.โนนสะอาด ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
  9
  บ.โนนงาม ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
  10
  บ.ห้วยไผ่ ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทัด ผาลี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญหลาย รอนศึก
 • แนะนำบุคลากร

 • นายบรรเทิง ขวัญต่อ

 • นางสาวนริศรา จันทร์แก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,892
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042810827 อีเมล์: nayangxp@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตกร กองลาแซ โทรศัพท์: 0971753636 อีเมล์: comssw@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]