• DLTV
 •  

 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านหนองบัว ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
  2
  บ้านน้ำคู่ ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
  3
  บ้านหนองบัวน้อย ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
  4
  บ้านศรีอุบล ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
  5
  บ้านวังมน ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
  6
  บ้านหนองเขียด ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
  7
  บ้านหนองอีเก้ง ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
  8
  บ้านนาโพธิ์ ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
  9
  บ้านนาฝาย ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
  10
  บ้านน้ำค้อน้อย ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
  11
  บ้านสามแยกพัฒนา ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
  12
  บ้านศรีอุบล ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
  13
  บ้านหนองบง ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
  1
  บ้านหนองคัน ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย
  2
  บ้านแก่งบง ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย
  3
  บ้านอุ่มมะนาว ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย
  4
  บ้านหนองเอี่ยน ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย
  5
  บ้านห้วยหอม ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย
  6
  บ้านโนนสว่าง ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย
  7
  บ้านหัวนา ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย
  8
  บ้านดอนหอ ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย
  9
  บ้านศรีภูหลวง ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย
  1
  บ้านเลยวังไสย์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
  2
  บ้านเลยตาวตาด ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
  3
  บ้านโคกหนองแห้ว ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
  4
  บ้านไร่สุขสันต์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
  5
  บ้านห้วยส้มป่อย ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
  6
  บ้านห้วยท่า ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
  7
  บ้านโนนพัฒนา ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
  8
  บ้านศรีเจริญ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
  1
  บ้านฟากเลย ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
  2
  บ้านเทพนิมิตร ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
  3
  บ้านใหม่พัฒนา ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
  4
  บ้านแก่งศรีภูมิ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
  5
  บ้านนาดินดำ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
  6
  บ้านน้ำอุ่น ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
  7
  บ้านสวนปอ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
  1
  บ้านห้วยสีเสียด ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย
  2
  บ้านทรัพย์เจริญ ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย
  3
  บ้านน้ำพุพัฒนา ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย
  4
  บ้านวังเดือนห้า ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย
  5
  บ้านนามูลตุ่น ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย
  6
  บ้านนาเจริญ ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย
  7
  บ้านใหม่ศรีชมภู ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย
  8
  บ้านนาหนองทุ่ม ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิทยา ทุมจันดา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจีรวรรณ บุญหลาย

 • นางสาวศิริขวัญ มาลาศรี

 • e service
 •  สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,807
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูหลวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042039965 อีเมล์: phuluangwit_plw@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุธาทร เมฆทวี โทรศัพท์: 0867600462 อีเมล์: suthathonmektawee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]