โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
 • ทดสอบ

 • รายงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
 • click

 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
 • click

 • สรุปมาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
 • click

 • สรุปมาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • click

 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  2
  เฝ้าไร่ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
  14
  เฝ้าไร่ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
  10
  เฝ้าไร่ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
  11
  เฝ้าไร่ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
  13
  เฝ้าไร่ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอุดม หวังหมู่กลาง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางณิชาภัทร ดงงาม

 • นางปรียานาถ หวังหมู่กลางสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,391
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042417239 อีเมล์: 43020122@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรดาพร ราชาเดช โทรศัพท์: 042417239 อีเมล์: rachadech1983@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]