• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  10
  บ้านคำบุญมี
  2
  บ้านคำชิ
  3
  บ้านหนองบัวเงิน
  4
  บ้านนาดูน
  9
  บ้านโพธิ์จุมพล
  14
  บ้านใหม่พัฒนา ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
  1
  โคกอุดม ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
  8
  บ้านอุดมพร ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรังสิต ทรงเย็น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปรีดานันท จันทร์จอม

 • นางสาวมิรัญตรี ทำนิลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,398
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วชิระ ฐาตุจิรางค์กุล โทรศัพท์: 0957204165 อีเมล์: wachira098@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]