โรงเรียนบ้านดอนสันติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  10
  ดอนอิเอ็น ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  11
  ดอนสว่าง ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  12
  สันติสุข ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  14
  ดอนเหนือ ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  16
  สันติสุข ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  17
  ดอนโพธิ์ไทร ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพัชรี จันปุ่ม

 • นายสมเด็จ หารสุโพธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,931
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนสันติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0934965115 อีเมล์: donsanti2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรินทร์ ภูถมเงิน โทรศัพท์: 0849340059 อีเมล์: donsanti2561@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]