โรงเรียนบ้านโนน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  3
  บ้านโนน ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  4
  บ้านโนน ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  11
  บ้านโนนรัง ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  12
  บ้านโนน ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  14
  บ้านโนนทอง ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  15
  บ้านโนนใหญ่ ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสาท ราชจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายกรกฏ เนื่องไชยยศ

 • นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยอาษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,820
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4373-8807 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิวารัตน์ ถวิลรักษ์ โทรศัพท์: 0872225272 อีเมล์: krusiwa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]