โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1,2
  บ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
  9
  บ้านหนองกุง ตำบลหัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
  7
  หนองโจด ตำบลหัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
  9
  บ้านดอนขี้เหล็ก ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
  11
  บ้านคำม่วง ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
  9
  บ้านท่างาม ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
  3
  บ้านลาดสระบัว ตำบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
  12
  บ้านหนองกุง ตำบลหัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
  13
  บ้านหนองกุง ตำบลหัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรอนงค์ ภูประวัน

 • นางสาวสายชล ขัณฑ์ชลาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,913
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 0895752046 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณิฐาพร บุญสรรค์ โทรศัพท์: 0844287234 อีเมล์: vanda-mk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]