โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านคำเหมือดแก้ว ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  2
  บ้านโนนศิลาอาสน์ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  3
  บ้านคำเหมือดแก้ว ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  4
  บ้านป่าหวาย ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  5
  บ้านป่ากุง ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  6
  บ้านคำมันปลา ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  7
  บ้านคำมะโฮ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  8
  บ้านหนองรัง ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  9
  บ้านโนนศิลาอาสน์ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  ุ6
  หนองปะโอ ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จังวัดกาฬสินธุ์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเมืองมนต์ โสภารีย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางบัวบาน แสงพระจันทร์

 • นางวิภารัตน์ ดอนเคนจุยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,217
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043801104 อีเมล์: nai.2520@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาง ณ กมล เบ้าทอง โทรศัพท์: 0885625710 อีเมล์: Krutuey.307@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]