โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านตูม ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
  3
  บ้านคุยโพธิ์ ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
  4
  บ้านหัวนาคำ ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ
  8
  บ้านโนนทัน ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ
  6
  บ้านกระเดา ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ
  5
  บ้านหัวโนนเปลือย ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ
  7
  บ้านหัวหนอง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ
  15
  บ้านสะอาด ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสาโรช จันทรบุตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชยาภรณ์ อินอุ่นโชติ

 • นางลำจวน ศรีกมลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,229
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: - อีเมล์: laoklang24@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ตรีสุคนธ์ คูนาเอก โทรศัพท์: 043840114 อีเมล์: laoklang24@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]