• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  10
  บ้านนามน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  8
  บ้านนายอ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  11
  บ้านเหล่าพังพือ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  12
  บ้านกกกอก ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  14
  บ้านกกกอกใหม่ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  13
  บ้านใหญ่นายอ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  9
  บ้านโพนงาม ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุนทร หนูอินทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร ล้อมทอง

 • นางสุมาลี คนใหญ่สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,652
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนายอวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-760076 อีเมล์: nayowattanaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนทร หนูอินทร์ โทรศัพท์: 0885659770 อีเมล์: stn008@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]