• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  4
  โคกเลาะ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  5
  โคกเลาะน้อย ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  14
  โคกเลาะกลาง ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรัตนา พัชรเนตร

 • นายนพดล วิญญาสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,483
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-701641 อีเมล์: khoklor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อลงกต คิดโสดา โทรศัพท์: 0982643720 อีเมล์: alongkot4723@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]