• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  3
  บ้านกลาง ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  2
  บ้านนาเดื่อ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังวัดสกลนคร
  10
  บ้านกลางใหม่ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  11
  บ้านนาเดื่อ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังวัดสกลนคร

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.กษมน มังคละคีรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววีระนันท์ เหมชัยนันท์

 • นางสาววราภรณ์ คำผอง

 • รับบริจาคสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,569
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 081-739-0095 อีเมล์: klangnadua@klang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ทินกร พรหมเทศ โทรศัพท์: 0819659258 อีเมล์: tinnakorn@klang.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]