• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  เจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
  2
  บ้านเจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
  4
  บ้านทุ่งคำ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
  5
  บ้านแกดำ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
  6
  บ้านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
  7
  บ้านสร้างฟาก ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
  3
  บ้านหนองน้อย ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
  1
  บ้านทุ่งแก ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
  5
  บ้านหนองแสง ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
  6
  บ้านหนองฮังแหลว ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
  7
  บ้านทุ่งมน ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
  8
  บ้านโสก ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
  12
  เจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพรัตน์ แดนขนบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางประทุมพร อุปบุตร

 • นายจักรี วงศ์อักษรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,476
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042709142 อีเมล์: charoensin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สาวิตร โคตรสุโน โทรศัพท์: 0957565700 อีเมล์: sawit.khotsuno@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]