โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1-1
  ตำบลวัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  1-1
  ตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  1-1
  ตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  1-1
  ตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  1-1
  ตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  1-7
  ตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมงคล กาเหว่า
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวินัย พลสิทธิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปฏิมา นรภัทรพิมล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพิชญา พันธ์โพธิ์คา

 • นางสาวชมพูนุท จันต๊ะวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,708
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-247724 อีเมล์: kawila.chiangmai@Gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุล โทรศัพท์: 0846113224 อีเมล์: kawila.chiangmai@Gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]