โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านป่าเลา ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  2
  บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  3
  บ้านผึ้ง ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  4
  บ้านกาด ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  5
  บ้านแม่หอพระ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  6
  บ้านแม่นาป้าก ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  7
  บ้านนาเม็ง ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  8
  บ้านป่าไม้ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  9
  บ้านภูดิน ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปุญญิศา สมมิตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนนทนันท์ คันธวงศ์

 • นายชนะรัตน์ ชัยวรรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,137
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 0-5396-7004 อีเมล์: maehopraschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แววเดือน มุนินทร์ โทรศัพท์: 0861980284 อีเมล์: waewduen_819@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]