• คลังข้อสอบออนไลน์
 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านหนองดู่ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  2
  บ้านเหล่า ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  3
  บ้านเรือน ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  4
  บ้านศรีชุม ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  5
  บ้านเหล่าสันปิง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  6
  บ้านเจดีย์สามยอด ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  7
  บ้านทรายทอง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  8
  บ้านบ่อคาว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  1
  บ้านป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  2
  บ้านล้อง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  3
  บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  4
  บ้านฉางข้าวน้อยใต้ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  5
  บ้านหนองหอย ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  1
  บ้านกองงาม ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  8
  บ้านกอม่วง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  10
  บ้านป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  1
  บ้านไร่หลวง ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  2
  บ้านแซม ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  3
  บ้านสะปุ๋ง ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  4
  บ้านม่วงน้อย ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  5
  บ้านป่าตาล ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  6
  บ้านกอม่วง ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  7
  บ้านไร่น้อย ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  8
  บ้านสะปุ๋งหลวง ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  1
  บ้านหนองสร้อย ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  2
  บ้านตีนดอย ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  3
  บ้านหวาย ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  8
  บ้านกิ่วมื่น ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  1
  บ้านท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทีป สุวรรณาภัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนันท์นภัส ชลยศปกรณ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุชาติ ฝ่ายเทศ

 • นายสุเทพ ใจยะปันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,476
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 0864295834 อีเมล์: nucharin24@pasang.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]