โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 


 • ประกาศผลการเรียน
 • E–Service
 • eservice
 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  2
  บ้านห้างฉัตรเหนือ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  4
  บ้านสถานี ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  5
  บ้านแพะดอนสัก ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  6
  บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  1
  บ้านห้างฉัตรใต้ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  1
  บ้านป่าไคร้เหนือ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  9
  บ้านป่าไคร้ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  5
  บ้านดอนหัววัง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  7
  บ้านห้วยเรียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  10
  บ้านดอน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชัยชนะ สมหวัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง

 • นางประภาวดี แก่นจันทน์หอมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,352
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054269249 อีเมล์: anubal-hc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรภาส กันทะยอด โทรศัพท์: 0980461460 อีเมล์: candie1990@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]