• Link สำคัญ
 •  

 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  11
  นาแขมพัฒนา
  7
  บ้านใหม่นาแขม
  10
  บ้านใหม่มงคล
  9
  บ้านเวียงสวรรค์
  2
  บ้านห้วยรากไม้
  5
  บ้านห้วยรากไม้
  12
  ห้วยคิง
  8
  ฉลองราช ต.สบป้าด
  ึ7
  ห้วยรากไม้ ต.สบป้าด
  1
  หางฮุง

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมณฑล อินเจือจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธรรมนูญ เสาร์แก้ว

 • นางสาวศศิภรณ์ สุวรรณรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,843
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านแขม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-330984 อีเมล์: wbkschool@watbankam.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: โชติกา มะวงศ์ไว โทรศัพท์: 0835784330 อีเมล์: chotikamawongwai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]