โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  9
  บ้านน้ำครกใหม่พัฒนา ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  4
  บ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  10
  บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  6
  บ้านดอนเจริญ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  5
  บ้านน้ำครกเก่า ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  11
  บ้านนาแห้ว ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  3
  บ้านนาผา ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  7
  บ้านนาผาใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  12
  บ้านผาสุกพัฒนา ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  ุ6
  บ้านปางสีเสียด ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
  1
  บ้านวังม่วง ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมควร น้ำเย็น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวขวัญนภา กุณาวงศ์

 • นางวราภรณ์ ลินเทศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,725
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054681198 อีเมล์: numkrokmainan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐพงศ์ เคร่งครัด โทรศัพท์: 0898500693 อีเมล์: pongcrengcrud445@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]