• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  5
  บ้านซาวหลวง ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  7
  บ้านนามน ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  11
  บ้านนาปงพัฒนา ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  13
  บ้านป่าฝางสามัคคี ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธงชัย ช่อฟ้า
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรไท วัฒนะ

 • นางสุชานันท์ ศีลธนทรัพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซาวหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0892667109 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธงชัย ช่อฟ้า โทรศัพท์: 0892667109 อีเมล์: panlopyoon@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]