โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  5
  ต้นปล้อง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  6
  แดนเมือง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  8
  ต้นปล้อง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  11
  บ้านงามเมือง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
  4
  บ้านหก ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสิริกาญจน์ ดวงสุข

 • นางศรีทัย พูลศิลป์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,271
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3505 อีเมล์: tompong58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริกาญจน์ ดวงสุข โทรศัพท์: 0898553458 อีเมล์: sirikan053@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]