โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านเวียง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  12
  บ้านร่องริว ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  15
  บ้านเวียงใต้ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชูชาติ แปลงล้วน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวธนัชพร หายโศรก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบัญญัติ ชอบจิตต์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจีระภา ค้าแก้ว

 • นางคันธรัตน์ วงศ์วุฒิสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,302
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5430 อีเมล์: anubanthoeng@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรุณวดี กันทะสิงห์ โทรศัพท์: 0858633369 อีเมล์: aroonwadee2506@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]