โรงเรียนบ้านดอนแยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  13
  บ้านดอนแยง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  18
  บ้านต้นยาง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  14
  บ้านเอียน ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
  15
  บ้านม่วงแก้ว ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
  1
  บ้านปี้ ต หงาว อ เทิง จ เชียงราย
  7
  บ้านปี้ ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
  11
  บ้านสันป่าบง ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายณรงค์ ยะตั๋น

 • นางระพีพรรณ ถานะตาลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,720
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนแยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 086-1807010 อีเมล์: thanongsak.sak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แสงจันทร์ ถานะตาล โทรศัพท์: 0810205504 อีเมล์: sangchitha.68@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]