โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านเกี๋ยงหนองข่วง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  2
  บ้านเกี๋ยงดอย ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  7
  บ้านเกี๋ยงกลาง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  8
  บ้านเกี๋ยงสันเจริญ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  10
  บ้านเกี๋ยงดอยสูงเนิน ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  13
  เกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิวัตร คำดอน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุพรรณ์ ธะนะหมอก

 • นายอภิมุข อินทจักรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,616
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178556 อีเมล์: bankiangcool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจจิมา จันธิมา โทรศัพท์: 0857062098 อีเมล์: adjimaporn.17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]