โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  5
  บ้านห้วยก้างราษฎร์ ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  8
  บ้านห้วยก้างสันโค้ง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  11
  บ้านห้วยก้างนาล้อม ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  12
  บ้านห้วยก้างตลาด ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  13
  บ้านห้วยก้างใหม่ ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  17
  บ้านห้วยก้างกลาง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายจรวด ประดับ

 • นายสุพัฒน์ พันธ์วงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,570
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2155 อีเมล์: hrwschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศักดิ์ชัย คลี่ใบ โทรศัพท์: 0895532824 อีเมล์: krudentt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]