• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  5
  บ้านห้วยโป่ง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
  19
  บ้านห้วยโป่ง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
  4
  บ้านพระเนตร ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
  8
  บ้านพระเนตร ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
  11
  บ้านพระเนตร ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
  14
  บ้านพระเนตร ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
  17
  บ้านพระเนตร ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
  18
  บ้านพระเนตร ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมจิตร์ มูลพร้อม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพัชรา วังอินทร์

 • นางเยาวลักษณ์ พรรคนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,683
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7635 อีเมล์: anb.phanate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชญานิตย์ เภารัตน์ โทรศัพท์: 0857092059 อีเมล์: chayanitpr@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]