• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  2
  ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  3
  ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  8
  ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  10
  ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  12
  ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  15
  ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  4
  ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  4
  ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  6
  ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  11
  ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  1
  ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  2
  ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  3
  ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  4
  ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  5
  ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอารมณ์ น้อยเกิด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวณัฐฑิกา อินดี

 • นางสาวรมณภัทร มัติโกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,441
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระบางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056296109 อีเมล์: pb.webpage@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: หทัยชนก ตระกูลจำลอง โทรศัพท์: 0830103007 อีเมล์: apple.workjaaa@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]