โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านทุ่งโพธิ์ทะเล
  3
  บ้านสระเตย
  2
  บ้านทุ่งโพธิ์ทะเลกลาง
  4
  บ้านโพธิ์ทะเล
  5
  บ้านบ่อทอง
  6
  บ้านหนองเต่า
  7
  บ้านแปดอ้อม
  8
  บ้านใหม่ศรีอุบล
  9
  บ้านวังอ้อ
  10
  บ้านหนองทอง
  11
  บ้านวังเพชร
  13
  บ้านพิกุลทอง
  12
  บ้านใหม่บ่อทอง
  14
  บ้านหนองบัวทอง
  15
  บ้านวังทอง
  16
  บ้านหนองอึ่งพัฒนา

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกรียงศักดิ์ คงไทย
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสนันท์ กุรินทร์

 • นางสาวสายรุ้ง เทพวันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,334
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055736235 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ ประมูลศิลป์ โทรศัพท์: 0982731480 อีเมล์: wan_2528@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]