โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  หนองมะเกลือ ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย
  2
  หนองเทโพ ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  3
  หนองตะแบก ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  4
  หนองบัว ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  5
  หนองเสาเถียร ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  6
  ป่ามะม่วง ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  7
  วังขวัญ ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  8
  เสาหิน ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  9
  หนองกระทุ่ม ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  10
  หนองไผ่ล้อม ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  11
  หนองอีหม้อ ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  12
  โฉงต้นง้าว ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  13
  บึงบอน ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  14
  แปลงกุ ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  15
  หนองตะแบกใต้ ตำบล ไกรใน อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพนอ เกษประสิทธิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสพ แก้วบังเกิด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศลิษา ชำนาญช่าง

 • นางถนอมศรี จั่นแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,735
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-940627 อีเมล์: Krainai@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: เบญจวรรณ จันทร์เมือง โทรศัพท์: 055940627 อีเมล์: benjawan.janmung@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]