โรงเรียนวัดคลองคูณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  2
  คลองคูณ ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  3
  อ้อมหล่ม ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  4
  ท่าควาย ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  7
  ศาลากลางบ้าน ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายกิตติคุณ คำแถลง

 • นางปราณี คงไทยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,675
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคลองคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0947548336 อีเมล์: khlongkhun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาวีวรรณ ทัดทอง โทรศัพท์: 096-5742311 อีเมล์: naweewan_t@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]