โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  2
  บ้านวังหลุม ต.วังหลุท อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  3
  วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  4
  วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  7
  บ้านทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน จ.พิจิตร
  9
  ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอรุณ เอี่ยมสะอาด
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิรันดร์ เฉี่อยฉ่ำ

 • นางวาสนา ศิรินิลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,793
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-619748 อีเมล์: wanglumschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดิษฐพงษ์ ถาโท โทรศัพท์: 0958205403 อีเมล์: usanee2511@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]