โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  6
  บ้านนาทุ่ง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  7
  บ้านโคกสูง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  10
  บ้านโคกสระแก้ว ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  11
  บ้านหนองม่วง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  13
  บ้านโคกพัฒนา ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาติตระการ ฐานะวิจิตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวรพจน์ พร้อมสุข

 • นายไพบูลย์ หล่อแหลมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,001
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 0812127554 อีเมล์: chamnong_80@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: วรพจน์ พร้อมสุข โทรศัพท์: 0843796998 อีเมล์: wawyaba_2499@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]