โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านซับอุดม ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  2
  บ้านซับไม้แดง ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  3
  บ้านซับไพเราะ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  4
  บ้านซับไพรวัลย์ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  9
  บ้านซับเจริญ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  12
  บ้านใหม่ซับไพรวัลย์ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  13
  บ้านตะพานหิน ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  14
  บ้านซับไม้แดงใหม่ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  6
  บ้านหินดาดใหญ่ ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
  15
  บ้านไทยถาวร ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
  5
  บ้านซับสมพงษ์ ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
  7
  บ้านร้อยไร่ ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
  8
  บ้านซับเงิน ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
  10
  บ้านบ่อตาสัก ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
  11
  บ้านใหม่เขาวงษ์ ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางคนึง โสดารัตน์

 • นางสาววิไล ทองสมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,230
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 0862108973 อีเมล์: ps092501@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อดิเรก น้อยบัว โทรศัพท์: 0892711279 อีเมล์: icep3y@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]