โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านเขาวังสดึงษ์ เขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  2
  บ้านหนองหอย เขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  3
  บ้านวัด บ้านหนองจาน บ้านโซ่ง เขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  4
  บ้านป่าฝ้าย บ้านห้วย บ้านโคกแค เขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  5
  บ้านโคก บ้านตากแดด เขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  6
  บ้านโคกใหม่นาดี บ้านโคกเจ๊ก บ้านโคกขาม บ้านช่องมะกล่ำ เขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  7
  บ้านโคกใหม่ บ้านเขารัง เขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกันทิมา รูมิง

 • นางกัลณิกา ศรีสุวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,401
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-32737317 อีเมล์: wadsoda_school@ratchabu
เว็บมาสเตอร์:: สุนทรี วัฒนสุนทร โทรศัพท์: 0819957866 อีเมล์: sontaree2504@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]