• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  2
  ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  3
  ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  4
  ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  5
  ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  6
  ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  7
  ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  8
  ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  9
  ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญรอด พลเสน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวณฐยา ดวงจันทร์

 • นางสาวศิริพร ศรีอุบลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,541
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: lawawungkwai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา จันสิงคำ โทรศัพท์: 0985535361 อีเมล์: lawawungkwai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]