โรงเรียนวัดสระสี่มุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  สระพัฒนา ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  1
  สระสี่มุม ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  2
  สระพัฒนา ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  3
  สระพัฒนา ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  4
  สระพัฒนา ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  2
  สระสี่มุม ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  16
  สระสี่มุม ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  18
  สระสี่มุม ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอธิกานต์ สักคุณา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวภควดี เจตน์จำนงค์

 • นางสาวพรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง

 • ITA 2563
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

   

  โครงสร้าง

   

 • กฏหมายที่เกียวข้อง
 • กฏหมายี่เกี่ยวข้องสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,656
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสระสี่มุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-384885 อีเมล์: sch101 @esanpt1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางปารุดา ขำดี โทรศัพท์: 0899159663 อีเมล์: lookpat26@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]